+86 15900414247

Kiểm soát chất lượng

Các liên kết thử nghiệm là một bước quan trọng để kiểm soát chất lượng FHT. Chúng tôi có tất cả các loại thiết bị kiểm tra tiên tiến quốc tế để đảm bảo tất cả các sản phẩm của chúng tôi sản xuất với mức chất lượng cao trước khi nhà máy cũ. Thiết bị bao gồm thử nghiệm hiệu suất mô men xoắn, máy đo độ cứng, máy kiểm tra độ chính xác bánh răng, máy đo tọa độ, máy đo độ bền kéo, thiết bị đo độ sâu trung tâm bánh răng, thiết bị kiểm tra bánh răng, thiết bị kiểm tra động cơ, thiết bị kiểm tra răng máy tính CNC. bởi FHT sẽ không được giao cho khách hàng trừ khi họ đủ điều kiện theo hệ thống kiểm tra nghiêm ngặt của chúng tôi. Trong một từ, chúng tôi đang tập trung vào chất lượng và uy tín thương hiệu của chúng tôi và muốn thiết lập mối quan hệ lâu dài với khách hàng của chúng tôi.